top of page

Poznejte nás

Ing. Pavla Thůmová

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (Fakulta potravinářské a biochemické technologie).


Po dokončení vysokoškolského studia nastoupila na pozici odborného poradce a této činnosti se věnuje do dnes.


Specializuje se na zavádění systémů kvality a bezpečnosti (HACCP, zavádění systémů vyšších standardů v potravinářských a krmivářských provozech – GMP+, IFS, BRC, ISO 22000, ISO 9001).


Zároveň se věnuje značení výrobků.


Úspěšně se také věnuje auditorské činnosti.


Zkušenosti má také jako externí manažer kvality.

Ing. Jindra Jirešová

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (Fakulta potravinářské a biochemické technologie).


Svoji kariéru začala v mikrobiologické laboratoři s.p. Laktos.


Následně působila jako vedoucí odborný pracovník v kontrolním odboru Státní inspekce jakosti zemědělských a potravinářských výrobků krajského inspektorátu pro hl.m. Prahu.


Odtud to byl již jen krůček na odbor státního zkušebnictví Státní inspekce jakosti zemědělských a potravinářských výrobků krajského inspektorátu, kde zajišťovala schvalování potravinářských výrobků tuzemských výrobců a částečně i dovozců.


Následovalo několik let v soukromé laboratoři ANALAB Praha s.r.o. (zaměření na posuzování zdravotní nezávadnosti potravinářských výrobků). Jako asistentka vedoucího laboratoře zajišťovala příjem vzorků potravinářských výrobků, stanovovala rozsah prováděných rozborů dle požadavků zákona nebo zákazníků, zpracovávala výsledky analýz a vyhodnocovala dle platných předpisů.


Intenzivně se také věnuje značení výrobků (Lidl Česká republika v.o.s. a další).

Ing. Lucie Janotová, PhD.

Vystudovala Mendelovu univerzitu v Brně (Agronomická fakulta). V doktorandském studiu dále pokračovala na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (Fakulta potravinářské a biochemické technologie).


Svoji poradenskou činnost zahájila ve společnosti Altisima s.r.o., kde se věnovala především poradenské a konzultační činnosti při zavádění systému kritických bodů (HACCP) v provozech společného stravování.


Aktuálně působí jako odborný poradce v oblasti potravin (stravovací provozy, výrobci potravin). Mezi její hlavní aktivity patří poradenství a konzultace při zavádění a udržování systémů bezpečnosti potravin (HACCP, IFS, BRC, FSSC 22000).


Bohaté zkušenosti má také s auditorskou činností (interní, zákaznické).


Řadu let se věnuje značení potravin, specializuje se na alkoholické nápoje a víno.


Mimo jiné se také věnuje lektorské činnosti.

Ing. Ivana Vybíralová

Vystudovala Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině.


Po vysoké škole se věnovala několik let celnímu poradenství. Tuto činnost rozšířila v roce 2007 o označování nepotravinářského zboží a legislativní poradenství pro tyto výrobky. 


V této oblasti se stala za mnoho let v oboru a několika školení ročně expertkou na označování a poradenství pro výrobky:

  • kosmetika

  • hračky

  • výrobky pro děti do 3 let

  • výrobky určené pro styk s potravinami

  • svíčky

  • detergenty a chemické směsi klasifikované jako nebezpečné

  • osobní ochranné prostředky a ostatní běžné zboží, jako např. hygienické a kosmetické potřeby, textilní výrobky apod.

Jejími významnými klienty za řadu let se staly společnosti např.: Penny Market, s.r.o., Billa spol. s r.o., AHOLD Czech Republic, a.s., Lidl Česká republika v.o.s. a jejich dodavatelé, ROSSMANN, spol. s r.o., Bolton Czechia spol. s r.o., Piccollo, s.r.o., a mnoho dalších.


Pro tento druh zboží zpracovává podklady, které jsou třeba pro uvedení výrobku na trh a to je kontrola etikety podle přiložených specifikací, zpracování bezpečnostního listu a nahlášení do databáze CHLAP.


Věnuje se také zpracovávání výkazů Intrastat a může Vám pomoci i s výkaznictvím pro Ekokom.

bottom of page