top of page

Označování

Kvalitní výrobek a spokojený zákazník je alfou a omegou dnešního obchodu. Myslíte si, že obal musí být pouze zajímavý, lákavý? Design obalu prodává, ale i kvalitní, krásně zabalený, leč špatně označený výrobek Vás může velmi snadno dostat do problémů. Jistě se často ptáte: "Kdo se v tom všem má vyznat?". Na to máme jednoduchou odpověď: "My!". Nepodceňujte význam správného označení, předejdete tak řadě komplikací.

chlazeného zboží

Značení potravin

V souladu se platným zněním předpisů EU a ČR nabízíme:

 • vypracování značení všech druhů potravin na základě českých, německých nebo anglických podkladů (etikety, specifikace)

 • kontrolu značení výrobků a jeho následnou opravu dle aktuálních předpisů EU a ČR

 • poradenský servis (telefonické nebo elektronické řešení Vašich aktuálních dotazů)

 • korekturu finální etikety

Image by Mehrad Vosoughi

Značení krmiv

V souladu se současným znění předpisů EU a ČR nabízíme:

 • vypracování značení všech druhů krmiv na základě českých, německých, italských nebo anglických podkladů (etikety, specifikace)

 • kontrolu značení výrobků a jeho následnou opravu dle aktuálních předpisů EU a ČR

 • poradenský servis (telefonické nebo elektronické řešení Vašich aktuálních dotazů)

 • korekturu finální etikety

Ječmen zrna

Značení non food (spotřebního) zboží

Zajistíme kompletní realizaci správného označování non food zboží v souladu se současným znění předpisů EU a ČR pro kategorie:

 • drogistické zboží, kosmetické prostředky

 • detergenty

 • výrobky/směsi klasifikované jako nebezpečné

 • dárkové předměty

 • hračky

 • textil

 • výrobky určené pro styk s potravinami a další spotřební zboží

Chlapec v hračkářství

Výpočet výživových údajů

V souladu se současným znění předpisů EU a ČR nabízíme:

 • stanovení (výpočet) výživových údajů za použití akreditovaných tabulek

Vědec pomocí mikroskopu
bottom of page